Nguồn Hàng Vải Cotton Hàn Quốc Tại KCN Long Thành

Nguồn Hàng Vải Cotton Hàn Quốc Tại KCN Long Thành 


Nguồn cotton xuất dư

Nguyễn Quang Đạt không muốn nhập nguồn hàng vải cotton Sản Xuất tại KCN Long Thành nữa. Vì Sao? 

+ Hàng lỗi nhiều, cho nhân công lựa tốn thời gian
+ Bán lại không mang lại uy tín đến khách hàng
+ Ôm lô số lượng quá nhiều không đáp ưng nhu cầu

Chấm dứt các nguồn hàng Cotton xuất dư tại Long Thành- Đồng Nai. Trân trọng!

- Chuyên sang nguồn vải kiện Hàn Quốc nhập từ cảng về kho hàng, hàng bao lỗi.

Ngõ lời thu mua nguồn vải tại khu công nghiệp, công ty số lượng không hạn chế. HOTLINE: 0975 22 86 00 ( Quang Đạt)


No comments