TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 14 PHẦN 1

NGƯỜI GIÀU QUẢN LÝ TIỀN CỦA HỌ RẤT GIỎI
NGƯỜI NGHÈO KHÔNG BIẾT QUẢN LÝ TIỀN CỦA HỌ


Bạn phải tập thói quen và kỹ năng quản lý số tiền nhỏ trước khi bạn có thể nhận được số tiền lớn. Hãy nhớ, chúng ta là những sinh vật có thói quen và vì thế thói quen quản lý tiền bạc của bạn quan trọng hơn số tiền bạn đang có.


Quy tắc Thịnh Vượng số 31: Chỉ khi bạn chứng minh mình có thể quản lý những gì đang có, bằng không bạn sẽ chẳng có thêm chút gì!


TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 14 PHẦN 1 TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 14 PHẦN 1 Reviewed by NGUYEN QUANG DAT on November 25, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.