• HƯỚNG DẪN GỬI SƠ ĐỒ GOOGLE BING CHO BLOGSPOT

  HƯỚNG DẪN GỬI SƠ ĐỒ GOOGLE BING CHO BLOGSPOT

  bing-vs-google-search-results

  Thủ thuật cho blogspot xin HƯỚNG DẪN GỬI SƠ ĐỒ GOOGLE BING để Bing có thể index đến robot

  Bing Webmaster Tools >> Đăng nhập vào tài khoản của bạn [ Nếu bạn không có hoặc Microsoft Bing tài khoản sau đó bạn sẽ cần phải tạo mới ]

  enter url in bing webmaster tools
  enter url in bing webmaster tools
  Sau khi click Submit bạn được vào trang “Authenticate your ownership of your website” – Xác nhận quyền sở hữu.

  Copy đoạn mã Meta Tag và dán vào dưới tag <head> code trong Blogger l Layout l Edit HTML

  Copy dòng lệnh vào SUBMIT A SITEMAP:

  http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect= false&start-index=1&max-results=500

  ( Thay http://www.nguyenquangdat.com/ thành trang web của bạn)

  Đối với 500 Để 1000 Bài viết: http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect=false&start-index=500&max-results=1000 

  Với 1000 Để 1500 Bài viết: http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1000&max-results=1500 

  Đối 1500-2000 Bài viết: http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect=false&start-index =1500& max-results=2000

  sitemap in pending
  sitemap in pending
  • Bây giờ Trang web của bạn là Đăng thành công. Bạn sẽ xem Trong Bảng điều khiển Đó Sơ đồ trạng là chờ.
  • Vì vậy, bạn phải chờ khoảng một tuần để có được Nó hoàn toàn chỉ mục.
  • Đó là tất cả.

  Đơn Vị tổ chức:
  CLB Kinh Doanh Trẻ

  Xem thêm...>>>

 • 0 nhận xét:

  Điều gì sẽ xảy ra nếu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu trữ vải may mặc quá nhiều?