Monday, October 13, 2014

HƯỚNG DẪN GỬI SƠ ĐỒ GOOGLE BING CHO BLOGSPOT

HƯỚNG DẪN GỬI SƠ ĐỒ GOOGLE BING CHO BLOGSPOT

bing-vs-google-search-results

Thủ thuật cho blogspot xin HƯỚNG DẪN GỬI SƠ ĐỒ GOOGLE BING để Bing có thể index đến robot

Bing Webmaster Tools >> Đăng nhập vào tài khoản của bạn [ Nếu bạn không có hoặc Microsoft Bing tài khoản sau đó bạn sẽ cần phải tạo mới ]

enter url in bing webmaster tools
enter url in bing webmaster tools
Sau khi click Submit bạn được vào trang “Authenticate your ownership of your website” – Xác nhận quyền sở hữu.

Copy đoạn mã Meta Tag và dán vào dưới tag <head> code trong Blogger l Layout l Edit HTML

Copy dòng lệnh vào SUBMIT A SITEMAP:

http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect= false&start-index=1&max-results=500

( Thay http://www.nguyenquangdat.com/ thành trang web của bạn)

Đối với 500 Để 1000 Bài viết: http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect=false&start-index=500&max-results=1000 

Với 1000 Để 1500 Bài viết: http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1000&max-results=1500 

Đối 1500-2000 Bài viết: http://www.nguyenquangdat.com/atom.xml?redirect=false&start-index =1500& max-results=2000

sitemap in pending
sitemap in pending
  • Bây giờ Trang web của bạn là Đăng thành công. Bạn sẽ xem Trong Bảng điều khiển Đó Sơ đồ trạng là chờ.
  • Vì vậy, bạn phải chờ khoảng một tuần để có được Nó hoàn toàn chỉ mục.
  • Đó là tất cả.

Đơn Vị tổ chức:
CLB Kinh Doanh Trẻ

Xem thêm...>>>


SHARE THIS

Chủ Cơ Sở:

Hiện đang kinh doanh về ngành may mặc( các loại vải, áo quần may sẵn...) tại H.Long Khánh, T.Đồng Nai

0 nhận xét: