Wednesday, October 8, 2014

TÌM HIỂU THÀNH LẬP CTY TNHH MTV (P1)

TÌM HIỂU THÀNH LẬP CTY TNHH MTV (P1)

Hiện tại cơ sở mình đang kinh doanh thu mua vải theo ký, các mặc hàng quần áo thời trang và một số các dòng sản phẩm khác. Cơ sở Muốn tìm hiểu để thành lập lên thành cty TNHH ADAMIS.

tim-hieu-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mtv
tìm hiểu thành lập cty TNHH MTV
Những Điều kiện để thành lập cty TNHH MTV:

Sau khi đã lựa chọn loại hình doanh nghiệp và ngành, nghề kinh doanh cũng như mô hình tổ chức quản lý và tên doanh nghiệp phù hợp với chiến lược kinh doanh, đã đến lúc tôi cần đăng ký khởi đầu doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh của mình. Vậy thì, Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký như thế nào?

Trước tiên, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, bao gồm:

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên;
-  Dự thảo Điều lệ công ty;
-  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân);
-  Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền;
-  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP  của người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp; 
-  Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
-  Văn bản xác nhận vốn pháp định (trường hợp đăng ký kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định);
-  Bản sao chứng chỉ hành nghề (trường hợp đăng ký kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

Tiếp theo, bạn hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ xem xét hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Lưu ý:

Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp pháp của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để có thể chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục sau:

Khắc dấu: doanh nghiệp phải khắc dấu, sau đó đăng ký mẫu dấu tại cơ quan Công an, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Các thủ tục liên quan đến đăng ký thuế: Sau khi có mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại cơ quan thuế, như thủ tục tạo và phát hành hóa đơn; thủ tục mua, cấp hóa đơn; thủ tục kê khai nộp thuế,…

Đăng bố cáo: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện đăng bố cáo doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia với các nội dung bố cáo:

-  Tên doanh nghiệp;
-  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
-  Ngành, nghề kinh doanh;
-  Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;
-  Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên;
-  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Ngoài ra, để tiếp tục mở rộng, phát triển công việc kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh với hồ sơ, thủ tục thực hiện như sau:
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ bao gồm:

-  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
-  Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện  trong trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; Hoặc Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
-  Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
-  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP  của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
-  Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh
Hồ sơ bao gồm:

-  Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nội dung trong hồ sơ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Lưu ý:

Công ty chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại những tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đơn Vị tổ chức:
CLB Kinh Doanh Trẻ
Xem thêm...>>>
http://thehetrithuc.blogspot.com/
SHARE THIS

Chủ Cơ Sở:

Hiện đang kinh doanh về ngành may mặc( các loại vải, áo quần may sẵn...) tại H.Long Khánh, T.Đồng Nai

0 nhận xét: