Top Menu

TÌM HIỂU VỀ CHI PHÍ THÀNH LẬP CTY TNHH MTV ( P2)

TÌM HIỂU VỀ CHI PHÍ THÀNH LẬP CTY TNHH MTV ( P2)

Hôm nay nguyễn quang đạt xin chia sẽ đến các bạn chi phí tối thiểu để thành lập công ty TNHH nhé! Như các bạn đã biết hiện nay chỉ cần bỏ ra chi phí khoảng 2 đến 3 triệu là mọi thủ tục dịch vụ làm hồ sơ, mộc, hóa đơn đỏ, bảng hiệu được làm hoàn tất và chỉ đưa vào vận hành.

Dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep1
Bạn đang muốn thành lập công ty
Đây là lệ phí thành lập công ty cơ bản mà cổng thông tin đưa ra:

Số TT
Nội dung
Đơn vị tính
Mức thu
I
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp


1
Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Đồng/lần
200.000
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy
Đồng/lần
100.000
3
Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
Đồng/lần
100.000
II
Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh
Đồng/lần
100.000
III
Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:


1
Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Đồng/bản
20.000
2
Thông tin về Điều lệ công ty
Đồng/bản
50.000
3
Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phần
Đồng/bản
50.000
4
Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Đồng/tài liệu
25.000
5
Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm
Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp
100.000
6
Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm
Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp
200.000
IV
Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Đồng/lần
300.000

Đây là lệ phí từ dịch vụ trọn gói:


Đơn Vị tổ chức:
CLB Kinh Doanh Trẻ

Xem thêm...>>>

Copyright © Nguyễn Quang Đạt. Copyright 2018 OddThemes & Công Ty TNHH May Mặc ADAMIS