KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2

KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2

KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP
Kiếm tiền trên youtube cùng Nguyễn Quang Đạt


1. Đầu tiên các bạn download addon Heartbeat được dùng trong Chrome theo đường link sau:


Tác dụng của ứng dụng này dùng để kiểm tra xem video đó làm ra bao nhiêu tiền, thẻ tag là gì, đang ở network nào,…….! Nhưng tất cả chỉ là tương đối, nhất là phần kiếm tiền, vì nó tính 1000 view thì kiếm được gần 1$! Sai hoàn toàn! Còn sai như thế nào các bạn tự kiểm chứng ở video của mình

2. Bây giờ thử với video không trùng nội dung thứ 3 sẽ có dạng như hình sau:

KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2

- Các bạn chú ý ở chỗ khoanh hình chữ nhật đỏ Not monetized – Đây là dạng video không tham gia net nào, không tham gia GA nên reup được!

- Ngoài ra còn có như hình sau:

Đây là video của 1 partner nào đó, chưa đăng kí network nào, cùng lắm thì tham gia GA! View khá, chưa đến 500k view - 1 triệu view trở lên thì chưa bị trùng nội dung thứ 3 của Monetized directly by YouTube

KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2

- Những video có dạng Monetized directly by YouTube thường dính nội dung trùng thứ 3, nặng thì chặn 1 số quốc gia với những video có view cao

- Monetized directly by YouTube là dạng video của 1 partner nào đó đăng lên nhưng không bật kiếm tiền tuy nhiên view cao

KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2


- Còn những video được đăng kí bởi 1 network khác hoặc 1 công ty được đăng kí ví dụ như VTV chẳng hạn có thể bị chặn toàn cầu, ít nhất cũng trùng nội dung thứ 3 hoặc chặn 1 số quốc gia

KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2


*Kết luận: nếu reup hãy reup những video Not monetized – Tức là video chưa được kiếm tiền trên network nào! 

Hoặc những video của 1 người nào đấy view khá cao nhưng cũng chưa kiếm tiền hoặc người ta kiếm tiền bởi GA

Ngoài ra các bạn có thể xem code . Nó cũng tương tự.

Xem thêm:...>>> Kiếm tiền trên youtube toàn tập
KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2 KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE - BÀI 4 REUP PHẦN 2 Reviewed by NGUYEN QUANG DAT on January 15, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.