HỢP ĐỒNG KINH TẾCTY CỔ PHẦNCHĂNNUÔIC.P.VIỆT NAM–CN TẠI NINH THUẬN
AN HẢI – NINH PHƯỚC – NINH THUẬN
Tel: 068.3668129    Fax: 068.3668127
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
….o0o…
HP ĐỒNG KINH T
V/v: Mua thiết b đin
S: 047
- Căn c b lut dân s ca quc hi nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam s 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
 - Căn c lut thương mi ca quc hi nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam s 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
 - Căn c vào vào nhu cu và kh năng thc hin ca hai bên.
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2012 ti văn phòng Công ty C Phn Chăn Nuôi C.P. Vit Nam
 Chi nhánh ti Ninh Thun (An Hi Ninh Phước Ninh Thun).
Chúng tôi gm có:
I.                   BÊN MUA (Bên A)                      
CÔNG TY C PHN CHĂN NUÔI C.P VIT NAM CHI NHÁNH  TI NINH THUN
Ñaïi dieän                : OÂng. MONTREE SOMKAEW    Chức vụ: Giám đốc                       
Địa ch                   :Thôn Hòa Thnh -Xã An Hi - huyn Ninh Phước - tnh Ninh Thun
Đin thoi              : 068. 3668129                                             Fax: 068.3668127
MST                      : 3600224423- 054
Tài khon              : 90137984419
Ti                         : Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered(Vit Nam)
II.                BÊN BÁN(Bên B): CƠ S KIM NGÂN PHÁT
Đại din                 : Bà.THÁI PHƯƠNG THO                         Chc v:  Ch Cơ s
Địa ch                   : D3, KP3 , P BÌNH ĐA , TP BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
Đin thoi              : 0613 838379                                         Fax: 0613 838379
Mã s thuế               : 8029721111
Tài khon               : 180114849100022  ti ngân hang Eximbank VN chi nhánh tĐồng Nai
Sau khi bàn bc hai bên tha thun cam kết thi hành các điu khon mua bán như sau:
Điều I: Nội dung công việc và sản phẩm hợp đồng: 
Bên A mua của bên B các thiết bị điện với nội dung như sau
    SỐ TT
TÊN HÀNG HÓA
SỐ LƯỢNG
ĐVT
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
01
Contactor LS 3 pha MC-18b
100
PC
    291,000  
         29,100,000  
02
Relay MT32 4-6A
100
PC
189,000
         18,900,000  
TỔNG CỘNG
         48,000,000  

Điều II: Chất lượng  và yêu cầu kỹ thuật:
Bảo đảm đầy đủ chất lượng theo nhà sản xuất, kèm các giấy tờ chứng nhận nguồn gốc chất lượng.

Điều III: Thời gian và tiến độ thực hiện
-          Thời gian giao hàng: Ngày 04   tháng 01   năm 2013.
Điều IV: Giá trị hợp đồng và hình thức thanh toán:
-          Giá trị hợp đồng theo bảng giá mà 2 bên đã thoả thuận ngày 05   tháng  12  năm 2012
       48,000,000 VNĐ
       Bằng chữ: bốn mươi tám triệu đồng
-          Hình thức thanh toán:
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- Chi nhánh tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Mã số thuế: 3600224423-054
Ủy quyền thanh toán như sau
•. Tên thanh toán: Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
•. Địa chỉ: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai
•. Mã số thuế: 3600224423
•. Tài khoản ngân hàng số: 90137984420
•. Ngân hàng thanh toán: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam- CN Tp. HCM
•. Địa chỉ: Tp. HCM
-          Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu và bên B xuất hóa đơn tài chính cho bên A
Điều V: Quyền và nghĩa vụ các bên:
1.      Bên A:
-          Bố trí người giao nhận và kiểm tra hàng hóa
-          Thanh toán đúng thời gian theo hợp đồng
2.      Bên B:
-          Thực hiện đúng thời gian theo hợp đồng. Sau khi thoả thuận, nếu vi phạm bên B phải bồi thường thiệt hại do việc chậm trễ gây nên, với mức giá bồi thường 4% giá trị hợp đồng /ngày cho bên A.
Điều VI: Bất khả kháng:
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: bão, lũ, lốc,…. Trong quá trình mua bán nếu có thiệt hại do sự kiện bất khả kháng gây ra thi mỗi bên chịu trách nhiệm 50% giá trị phần thiệt hại đó. Việc bên B không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên A chấm dứt hợp đồng  với bên B. Tuy nhiên, nếu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng tiến độ sẽ được bù đắp thêm bằng với thời gian bị ảnh hưởng
Điều VII: Điều khoản chung
-          Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu có gì thay đổi hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và thống nhất cách giải quyết. Mọi thay đổi hay bổ sung phải được cả hai bên thoả thuận bằng văn bản hoặc làm phụ lục hợp đồng đính kèm. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận giải quyết, phán quyết cuối cùng của toà án là quyết định cuối cùng mà 2 bên phải tuân theo, mọi chi phí liên quan đến tranh chấp do bên thua kiện thanh toán.
-          Hợp đồng được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ hai bản và có giá trị pháp lý như nhau.
-          Sauk hi bên A thanh toán tiền hang cho bên B thì hợp đồng được thanh lý.


ĐẠI DIỆN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B 


     
   
            MONTREE SOMKAEW                                      THÁI PHƯƠNG THẢO
HỢP ĐỒNG KINH TẾ HỢP ĐỒNG KINH TẾ Reviewed by NGUYEN QUANG DAT on August 09, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.