Top Menu

XỬ LÝ VẢI TỒN KHO THANH LÝ CÔNG TY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TỪ ĐƠN VỊ UY TÍN

XỬ LÝ VẢI TỒN KHO THANH LÝ CÔNG TY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TỪ ĐƠN VỊ UY TÍN


Nguyễn Quang Đạt chuyên nhận các đơn hàng thu mua vải tồn kho thanh lý tại các công ty với tiêu chí luôn hướng tới môi trường xanh. Sau đây là các chứng nhận trong quá trình làm việc
Xem thêm: 

+ Thu mua vải Đồng Nai
+ Thu mua vải Tp. Hồ Chí Minh
+ Thu mua Vải Bình Dương
Copyright © Nguyễn Quang Đạt. Copyright 2018 OddThemes & Công Ty TNHH May Mặc ADAMIS