• Xem và thu mua Hàng thời trang thun Atiway, ladong, chéo đồ bộ tại tp. Hồ Chí Minh

  Xem và thu mua Hàng thời trang thun Atiway, ladong, chéo đồ bộ tại tp. Hồ Chí Minh

  Xem và thu mua Hàng thời trang thun Atiway, ladong, chéo đồ bộ tại tp. Hồ Chí Minh
  Lấy ít mẫu thun đồ bộ tại tp. Hồ Chí Minh
  Trưa nay tiện đường ghé tp. Hồ Chí Minh xem mẫu và thu mua một số mặt hàng thời trang thun atiway, ladong, chéo may đồ bộ

  Thu mua vải số lượng không hạn chế nhiều/ ít. Đặt biệt, giá cao đối với các loại vải thời trang may mặc

  Cuộc gặp gỡ và trao đổi vui vẻ

  Số điện thoại: 0975.228.600 ( Đạt)
  Trân trọng cám ơn sự tin tưởng và hợp tác!
 • 0 nhận xét:

  Điều gì sẽ xảy ra nếu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu trữ vải may mặc quá nhiều?