• Bảng giá gửi hàng Phương Trang
  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC
  Áp dụng từ Tp.HCM đi các tỉnh (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

  1.               BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH (Giao nhận tại Văn phòng của FUTA EXPRESS)
  TRỌNG LƯỢNG

  HCM,
  Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Minh, Tiền Giang, Trà Vinh
  Vũng Tàu, Ô Môn, Vĩnh Long, Vị Thanh, Long Xuyên, Cao Lãnh, Sa- đéc,
  Phan Thiết


  Sóc Trăng, Châu Đốc, Rạch Giá, Rạch Sỏi
  Nha Trang, Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, Cà Mau, Bạc Liêu, Hà Tiên


  Quy Nhơn, Quãng Ngãi  Đà Nẵng  Huế  Hà Nội  Nam Định
  Dưới 0.5kg
  20.000
  20.000
  20.000
  20.000
  20.000
  20.000
  25.000
  25.000
  30.000
  Trên 0,5 đến dưới 1kg
  25.000
  25.000
  25.000
  30.000
  35.000
  35.000
  35.000
  35.000
  40.000
  Đến 1kg
  30.000
  30.000
  30.000
  35.000
  40.000
  45.000
  50.000
  55.000
  65.000
  Trên 1 đến 2kg
  32.000
  32.000
  32.000
  36.000
  41.000
  47.000
  53.000
  58.000
  69.000
  Trên 2 đến 3kg
  34.000
  34.000
  34.000
  37.000
  42.000
  49.000
  56.000
  61.000
  73.000
  Trên 3 đến 4kg
  36.000
  36.000
  36.000
  38.000
  43.000
  51.000
  59.000
  64.000
  77.000
  Trên 4 đến 5kg
  38.000
  38.000
  38.000
  39.000
  44.000
  53.000
  62.000
  67.000
  81.000
  Trên 5 đến 6kg
  40.000
  40.000
  40.000
  40.000
  45.000
  55.000
  65.000
  70.000
  85.000
  Trên 6 đến 7kg
  41.000
  41.000
  41.000
  42.000
  47.000
  57.000
  68.000
  75.000
  90.000
  Trên 7 đến 8kg
  42.000
  42.000
  42.000
  44.000
  49.000
  59.000
  71.000
  80.000
  95.000
  Trên 8 đến 9kg
  43.000
  43.000
  43.000
  46.000
  51.000
  61.000
  74.000
  85.000
  100.000
  Trên 9 đến 10kg
  44.000
  44.000
  44.000
  48.000
  53.000
  63.000
  77.000
  90.000
  105.000
  Trên 10 đến 11kg
  45.000
  45.000
  45.000
  50.000
  55.000
  65.000
  80.000
  95.000
  110.000
  Trên 11 đến 12kg
  46.000
  46.000
  46.000
  52.000
  57.000
  68.000
  83.000
  101.000
  116.000
  Trên 12 đến 13kg
  47.000
  47.000
  47.000
  54.000
  59.000
  71.000
  86.000
  107.000
  122.000
  Trên 13 đến 14kg
  48.000
  48.000
  48.000
  56.000
  61.000
  74.000
  89.000
  113.000
  128.000
  Trên 14 đến 15kg
  49.000
  49.000
  49.000
  58.000
  63.000
  77.000
  92.000
  119.000
  134.000

  Trên 15 đến 16kg
  50.000
  50.000
  50.000
  60.000
  65.000
  80.000
  95.000
  125.000
  140.000
  Trên 16 đến 17kg
  51.000
  51.000
  51.000
  61.000
  67.000
  82.000
  97.000
  131.000
  146.400
  Trên 17 đến 18kg
  52.000
  52.000
  52.000
  62.000
  69.000
  84.000
  99.000
  137.000
  152.800
  Trên 18 đến 19kg
  53.000
  53.000
  53.000
  63.000
  71.000
  86.000
  101.000
  143.000
  159.200
  Trên 19 đến 20kg
  54.000
  54.000
  54.000
  64.000
  73.000
  88.000
  103.000
  149.000
  165.600
  Trên 20 đến 21kg
  55.000
  55.000
  55.000
  65.000
  75.000
  90.000
  105.000
  155.000
  172.000
  Trên 21 đến 22kg
  56.000
  56.000
  56.000
  67.000
  78.000
  93.000
  108.000
  161.000
  178.400
  Trên 22 đến 23kg
  57.000
  57.000
  57.000
  69.000
  81.000
  96.000
  111.000
  167.000
  184.800
  Trên 23 đến 24kg
  58.000
  58.000
  58.000
  71.000
  84.000
  99.000
  114.000
  173.000
  191.200
  Trên 24 đến 25kg
  59.000
  59.000
  59.000
  73.000
  87.000
  102.000
  117.000
  179.000
  197.600
  Trên 25 đến 26kg
  60.000
  60.000
  60.000
  75.000
  90.000
  105.000
  120.000
  185.000
  204.000
  Trên 26 đến 27kg
  62.000
  62.000
  62.000
  77.000
  93.000
  109.000
  124.000
  191.000
  210.400
  Trên 27 đến 28kg
  64.000
  64.000
  64.000
  79.000
  96.000
  113.000
  128.000
  197.000
  216.800
  Trên 28 đến 29kg
  66.000
  66.000
  66.000
  81.000
  99.000
  117.000
  132.000
  203.000
  223.200
  Trên 29 đến 30kg
  68.000
  68.000
  68.000
  83.000
  102.000
  121.000
  136.000
  209.000
  229.600
  Trên 30 đến 31kg
  70.000
  70.000
  70.000
  85.000
  105.000
  125.000
  140.000
  215.000
  236.000
  Trên 31 đến 32kg
  72.000
  72.000
  72.000
  88.000
  108.000
  128.000
  144.000
  221.000
  242.400
  Trên 32 đến 33kg
  74.000
  74.000
  74.000
  91.000
  111.000
  131.000
  148.000
  227.000
  248.800
  Trên 33 đến 34kg
  76.000
  76.000
  76.000
  94.000
  114.000
  134.000
  152.000
  233.000
  255.200
  Trên 34 đến 35kg
  78.000
  78.000
  78.000
  97.000
  117.000
  137.000
  156.000
  239.000
  261.600
  Trên 35 đến 36kg
  80.000
  80.000
  80.000
  100.000
  120.000
  140.000
  160.000
  245.000
  268.000
  Trên 36 đến 37kg
  82.000
  82.000
  82.000
  102.600
  123.000
  143.600
  164.000
  251.000
  274.400
  Trên 37 đến 38kg
  84.000
  84.000
  84.000
  105.200
  126.000
  147.200
  168.000
  257.000
  280.800
  Trên 38 đến 39kg
  86.000
  86.000
  86.000
  107.800
  129.000
  150.800
  172.000
  263.000
  287.200
  Trên 39 đến 40kg
  88.000
  88.000
  88.000
  110.400
  132.000
  154.400
  176.000
  269.000
  293.600
  Mỗi kg tiếp theo
  2.000
  2.000
  2.000
  2.600
  3.000
  3.600
  4.000
  6.000
  6.400
  Thời gian toàn trình
  6h - 12h
  12h - 16h
  16h - 20h
  16h - 24h
  20h - 30h
  36h - 48h
  36h - 48h
  3 – 4 ngày
  3 – 4 ngày

  2.               BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH: (Giao tận nơi)
  TRỌNG LƯỢNG
  (kg)  HCM  Cần Thơ, Đồng Nai, Vũng Tàu
  Vị Thanh, Long Xuyên, Cao Lãnh, Sa-đéc,
  Sóc Trăng, Rạch Giá, Châu Đốc, Vĩnh Long,
  Phan Thiết

  Nha Trang, Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh, Cà Mau, Bạc Liêu  Quy Nhơn, Quảng Ngãi  Đà Nẵng  Huế  Hà Nội
  Dưới 0.5kg
  22,000
  22,000
  27,500
  33,000
  33,000
  33,000
  33,000
  33,000
  Trên 0.5 đến 1kg
  22,000
  33,000
  38,500
  38,500
  44,000
  44,000
  47,300
  49,500
  Trên 1 đến 2kg
  27,500
  38,500
  44,000
  55,000
  60,500
  60,500
  63,800
  71,500
  Trên 2 đến 3kg
  29,700
  42,900
  49,500
  61,600
  69,300
  68,200
  72,600
  81,400
  Trên 3 đến 4kg
  31,900
  47,300
  55,000
  68,200
  78,100
  75,900
  81,400
  91,300
  Trên 4 đến 5kg
  34,100
  51,700
  60,500
  74,800
  86,900
  83,600
  90,200
  101,200
  Trên 5 đến 6kg
  36,300
  56,100
  66,000
  81,400
  95,700
  91,300
  99,000
  111,100
  Trên 6 đến 7kg
  38,500
  60,500
  71,500
  88,000
  104,500
  99,000
  107,800
  121,000
  Trên 7 đến 8kg
  40,700
  64,900
  77,000
  94,600
  113,300
  106,700
  116,600
  130,900
  Trên 8 đến 9kg
  42,900
  69,300
  82,500
  101,200
  122,100
  114,400
  125,400
  140,800
  Trên 9 đến 10kg
  45,100
  73,700
  88,000
  107,800
  130,900
  122,100
  134,200
  150,700
  Mỗi kg kế tiếp
  Trên 10 kg đến 100kg
  2,200
  3,850
  4,950
  5,500
  7,700
  6,600
  7,700
  8,800
  Trên 100 kg đến 200kg
  1,870
  3,300
  4,400
  4,620
  7,370
  6,050
  7,370
  8,250
  Trên 200 kg đến 500kg
  1,650
  2,970
  4,070
  4,180
  6,820
  5,500
  6,820
  7,700
  Trên 500 kg
  1,430
  2,530
  3,630
  3,630
  6,270
  5,280
  6,270
  7,480
  Thời gian toàn trình
  12h
  16h – 24h
  16h – 24h
  16h – 24h
  24h – 48h
  36h – 48h
  36h – 48h
  3 – 4 ngày

  3.               BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH: (Giao nhận tận nơi)
  TRỌNG LƯỢNG
  (kg)  HCM


  Cần Thơ, Đồng Nai, Vũng Tàu,
  Vị Thanh, Long Xuyên, Cao Lãnh, Sa-đéc,
  Sóc Trăng, Châu Đốc, Vĩnh Long, Phan Thiết,
  Rạch Giá

  Nha Trang, Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh, Cà Mau, Bạc Liêu  Quy Nhơn, Quảng Ngãi  Đà Nẵng  Huế  Hà Nội
  Dưới 50g
  10,560
  11,220
  11,220
  13,200
  13,200
  12,276
  13,200
  12,276
  Trên 50g đến 100g
  10,560
  13,860
  16,500
  18,480
  18,480
  17,820
  18,480
  17,820
  Trên 100g đến 250g
  13,200
  21,120
  22,440
  29,700
  30,360
  28,380
  30,360
  28,380
  Trên 250g đến 500g
  16,500
  30,360
  31,680
  38,940
  38,940
  37,356
  38,940
  37,356
  Trên 0.5 đến 1kg
  19,800
  43,560
  44,220
  57,420
  57,420
  53,460
  57,420
  53,460
  Trên 1 đến 1.5kg
  23,760
  52,800
  53,460
  73,260
  73,920
  69,828
  73,920
  69,828
  Trên 1.5 đến 2kg
  26,400
  63,360
  64,680
  89,100
  89,760
  84,348
  89,760
  84,348
  Trên 2 đến 2.5kg
  28,512
  67,584
  69,696
  94,380
  99,000
  91,608
  99,000
  92,268
  Trên 2.5 đến 3kg
  30,624
  71,808
  74,712
  99,660
  108,240
  98,868
  108,240
  100,188
  Trên 3 đến 3.5kg
  32,736
  76,032
  79,728
  104,940
  117,480
  106,128
  117,480
  108,108
  Trên 3.5 đến 4kg
  34,848
  80,256
  84,744
  110,220
  126,720
  113,388
  126,720
  116,028
  Trên 4 đến 4.5kg
  36,960
  84,480
  89,760
  115,500
  135,960
  120,648
  135,960
  123,948
  Trên 4.5 đến 5kg
  39,072
  88,704
  94,776
  120,780
  145,200
  127,908
  145,200
  131,868
  Mỗi 0.5kg kế tiếp
  Trên 5 đến 30kg
  2,112
  4,224
  5,016
  5,280
  9,240
  7,260
  9,240
  7,920
  Mỗi kg kế tiếp
  Trên 30 đến 100kg
  2,640
  6,600
  9,900
  10,296
  16,500
  13,200
  16,500
  14,520
  Trên 100 đến 200kg
  2,376
  5,940
  9,240
  9,636
  15,840
  12,540
  15,840
  13,860
  Trên 200 đến 300kg
  2,112
  5,280
  8,316
  9,240
  15,180
  11,880
  15,180
  13,200
  Trên 300 đến 400kg
  1,848
  5,016
  7,656
  8,580
  14,520
  11,220
  14,520
  12,540
  Trên 400kg
  1,716
  4,620
  7,128
  7,788
  13,860
  10,560
  13,860
  11,880
  Thời gian toàn trình
  12h
  16h – 24h
  16h – 24h
  24h
  48h
  48h
  48h – 60h
  3 – 4 ngày  Page 4

  4.               CƯỚC CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM: (bao gồm thuế GTGT)

  STT
  LOẠI DỊCH VỤ
  MỨC CƯỚC
  GHI CHÚ
  1
  Dịch vụ Khai giá
  + 1,5 % giá trị hàng

  2
  Dịch vụ rút Bưu gửi
  2.1
  Bưu gửi còn tại Phòng GD
  Cước phục vụ: 5.000đ
  Hoàn lại cước đã gửi cho KH

  2.2

  Bưu gửi chuyển khỏi Phòng GD
  Tổng hai loại cước sau:
  -         Cước phục vụ: 5.000đ
  -         Cước chuyển hoàn = 100% cước gửi đi.

  Không hoàn lại cước đã gửi cho KH
  3
  Thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận
  3.1
  Bưu gửi còn tại Phòng GD
  Cước phục vụ: 5.000đ
  Tính lại cước cho KH

  3.2

  Bưu gửi chuyển khỏi Phòng GD

  Cước phục vụ: 5.000đ
  Nếu địa chỉ ngoài KV phát phải thu thêm cước phát sinh như chấp
  nhận 1 bưu gửi mới.
  5.               DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG CỒNG KỀNH , HÀNG NHẸ:


  1

  Hàng nặng

  Bưu gửi có khối lượng vượt quá 40kg/kiện, nguyên lô, nguyên khối không thể tách rời.

  Cước chính * 1.5

  2

  Hàng cồng kềnh

  Bưu gửi có một trong các chiều dài, rộng, cao > 1m.

  Cước chính * 1.5


  3


  Hàng nhẹ
  Trọng lượng quy đổi:
  Dài * Rộng * Cao

   
  4.000 (GNTVP) hoặc 6.000 (GNTN)


  Theo giá ban hành

   Lưu ý:
  -          Thời gian toàn trình được tính từ 7h đến 19h mỗi ngày, trừ lễ, Tết.
  -          Khách hàng gửi sau 19h thì thời gian toàn trình sẽ bắt đầu tính vào 7h của ngày kế tiếp.
  -          Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200kg trở lên sẽ thu thêm 20% phí nâng hạ (được tính trên số tiền cước vận chuyển) hoặc theo thỏa thuận.
  -          Đối với những hàng hóa dễ vỡ, phải đóng thêm kiện gỗ để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

  -          Nếu kiện hàng vừa là hàng nhẹ, vừa là hàng cồng kềnh: quy đổi trọng lượng tính cước và áp dụng thêm hệ số hàng cồng kềnh.
 • 0 nhận xét:

  Điều gì sẽ xảy ra nếu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu trữ vải may mặc quá nhiều?