Top Menu

Đối tác KCN Trảng Bàng, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen


Đường số 06, KCN Trảng Bàng, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Ngành nghề kinh doanh: Dệt may.
Quốc gia đầu tư: Đài Loan
Dịch vụ cung cấp:
- Thu gom phụ liệu ngành may mặc, vải cây, vải khúc còn dư tại công ty
Copyright © Nguyễn Quang Đạt. Copyright 2018 OddThemes & Công Ty TNHH May Mặc ADAMIS