Top Menu

THU MUA VẢI Đường số 6, KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH May mặc Lang Ham


Đường số 6, KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Quốc gia đầu tư: Hồng Kông
Ngành nghề kinh doanh: May mặc
Dịch vụ cung cấp:
- Thu gom vải may mặc công ty
- Thu mua các loại phụ liệu may mặc
Copyright © Nguyễn Quang Đạt. Copyright 2018 OddThemes & Công Ty TNHH May Mặc ADAMIS