Top Menu

Thu Mua Vải tại KCN Trảng Bàng

Thu Mua Vải tại KCN Trảng Bàng


Chi nhánh 1- Công ty CP Đầu tư Dệt Phước Thịnh
Công ty TNHH May Mặc Lang Ham
Công ty TNHH Dệt May Hoa Sen

Dịch vụ:
+ thu gom vải may mặc công ty
+ thu mua các phụ liệu may mặc: dây khóa kéo áo khoác, dây thun, chỉ may công nghiệp
Copyright © Nguyễn Quang Đạt. Copyright 2018 OddThemes & Công Ty TNHH May Mặc ADAMIS