Top Menu

BỊ KHÓA TÀI KHOẢN Google AdSense DO CLICK

BỊ KHÓA TÀI KHOẢN Google AdSense DO CLICK


Xin chào các bạn!!!

Sau 30 ngày chờ Google AdSense xem xét thì bây giờ tài khoản của mình đã hoạt động lại bình thường.

Nguyên nhân do dùng nhiều điện thoại click quảng cáo nên bị chặn... Các bạn có đang quảng cáo Google AdSense nội dung thì nhớ đừng giống mình nhé!!!!


Copyright © Nguyễn Quang Đạt. Copyright 2018 OddThemes & Công Ty TNHH May Mặc ADAMIS