Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương

Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương


Nguyễn Quang Đạt cập nhật hàng mới về, lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xrưởng may áo khoác tại Bình Dương. Tách thành lô 2 tấn đủ màu cho xưởng, liên hệ báo giá: 0975.228.600 ( Đạt)


Hình ảnh lô nỉ 1 da tại Bình Dương


Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương
Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương

Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương
Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương

Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương
Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương

Hình ảnh mẫu vải nỉ 1 da

Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương
Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương
Các bạn lấy hàng xin liên hệ: 0975.228.600 ( Đạt)
Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương Cập nhật lô 12 tấn vải cây nỉ 1 da tồn kho giá rẻ cho xưởng may áo khoác tại Bình Dương Reviewed by NGUYEN QUANG DAT on May 10, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.