• Cập nhật vải khúc cotton 2c, borip tồn kho tại Bình Dương

    Cập nhật vải khúc cotton 2c, borip tồn kho tại Bình Dương

    Lô khúc 1 tấn Borip, Cotton 2c hàng may quần áo trẻ em về thêm tại Bình Dương.


    Sỉ hoặc lấy lô liên hệ: 0975.228.600 ( Đạt)

  • 0 nhận xét:

    Điều gì sẽ xảy ra nếu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu trữ vải may mặc quá nhiều?