Thu mua chỉ may tồn kho công ty giá cao

Thu mua Chỉ 40/2 màu đỏ cờ. Có xe vận chuyển, ưu tiên khu vực Đồng Nai

Thu mua Tơ 150 màu đỏ cờ, giá cao đồng nai
Còn ít tơ e thu mua giá cao luôn. ở khu vực Đồng Nai

5 tấn chỉ,ai ôm lô
 0975228600-0934028099

Mất mấy ngày để đóng hàng, chỉ nylon số 3 và số 4 về nhìu nhé khách 🍀🍀No comments

Powered by Blogger.